Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2012

Διαβάζουμε...

Από το βιβλίο Λογοτεχνίας της Α´ Λυκείου, 
ας διαβάσουμε τα ποιήματα:

Του νεκρού αδελφού, Παραλογή
Της νύφης που κακοπάθησε, Παραλογή
Η αρπαγή της γυναίκας του Διγενή, Ακριτικό τραγούδι
Ο γιος της χήρας, Ακριτικό τραγούδι
[Άγουρος Ποθοφλόγιστος], από το Ιπποτικό μυθιστόρημα Λίβιστρος και Ροδάμνη (απόσπασμα)
[Αν ήξευρα, κυράτσα μου...] Καταλόγι
[Πάγω...], Κυπριακό
[Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός], από τον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου (απόσπασμα)
και τα πεζογραφήματα:
 Η προίκα, από Τα μυστήρια της Κεφαλλονιάς του Ανδρέα Λασκαράτου (απόσπασμα)
Ο πολυπαθής, Γρηγόριου Παλαιολόγου (απόσπασμα)


Ας προσπαθήσουμε τώρα:  

Για τα ποιήματα:

1. Να διερευνήσουμε το ιστορικό πλαίσιο των κειμένων.
2. Να ιχνηλατήσουμε τη σχέση των μελών της οικογένειας σε όσα από τα κείμενα αφορούν τις οικογενειακές σχέσεις.
3. Να εντοπίσουμε τα είδη των ανθρώπινων τύπων που υπάρχουν στα κείμενα.
4. Να καταγράψουμε τα στοιχεία που αναφέρονται στο προξενιό και στην προίκα.
5. Να διερευνήσουμε το ρόλο των δύο φύλων στο γάμο.
6. Να καταγράψουμε τα χαρακτηριστικά του ερωτευμένου νέου και της ερωτευμένης νέας στα κείμενα με ερωτικό περιεχόμενο και να αναζητήσουμε εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να υπάρχουν και σε κείμενα της σύγχρονης λογοτεχνίας.
7. Να εντοπίσουμε τα κείμενα στα οποία ενυπάρχουν τα ζεύγη: εξουσία-υποταγή, περιπλάνηση-αναμονή και απαγωγή-διάσωση και να τα σχολιάσουμε σε σχέση με το ρόλο των δύο φύλων, αφού λάβουμε υπόψη μας το ιστορικοκοινωνικό τους πλαίσιο.
8. Αφού εντοπίσουμε τα στερεότυπα της εποχής του κάθε κειμένου για τα δύο φύλα, ελέγχοντας ταυτόχρονα αν αναπαράγονται ή  ανατρέπονται, να τα συγκρίνουμε με τα αντίστοιχα στερεότυπα της σύγχρονης εποχής. 

Για τα πεζογραφήματα:
1. Να εντοπίσουμε τα στοιχεία του κειμένου Τα μυστήρια της Κεφαλλονιάς, τα σχετικά με το θεσμό της προίκας, που είναι πιθανό να χρησιμοποίησαν οι αντίπαλοι του συγγραφέα για να πείσουν το δεσπότη της Κεφαλλονιάς να τον αφορίσει.
2. Να αναζητήσουμε τα στοιχεία ειρωνείας για τη σχέση των δύο φύλων στο κείμενο Ο Πολυπαθής, διερευνώντας αν κάποια από αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο ειρωνείας και σε ένα σύγχρονο λογοτεχνικό κείμενο.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου