Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Θουκυδίδης: Ας μεταφράσουμε!...

...Μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία των μαθητών του Α4!

Θουκυδίδου Ιστορίαι 

Βιβλίο 3. Κεφάλαιο 74.

Διαλιπούσης δ᾽ ἡμέρας  μάχη αὖθις γίγνεται καὶ νικᾷ ὁ δῆμος χωρίων τε ἰσχύι καὶ πλήθει προύχων·  αἵ τε γυναῖκες αὐτοῖς τολμηρῶς ξυνεπελάβοντο βάλλουσαι ἀπὸ τῶν οἰκιῶν τῷ κεράμῳ καὶ παρὰ φύσιν ὑπομένουσαι τὸν θόρυβον. Γενομένης δὲ τῆς τροπῆς περὶ δείλην ὀψίαν,  δείσαντες οἱ ὀλίγοι μὴ αὐτοβοεὶ ὁ δῆμος τοῦ τε νεωρίου κρατήσειεν ἐπελθὼν καὶ σφᾶς διαφθείρειεν, ἐμπιπρᾶσι τὰς οἰκίας τὰς ἐν κύκλῳ τῆς ἀγορᾶς  καὶ τὰς ξυνοικίας, ὅπως μὴ ᾖ ἔφοδος,  φειδόμενοι οὔτε οἰκείας οὔτε ἀλλοτρίας, ὥστε καὶ χρήματα πολλὰ ἐμπόρων κατεκαύθη καὶ ἡ πόλις ἐκινδύνευσε πᾶσα διαφθαρῆναι, εἰ ἄνεμος ἐπεγένετο τῇ φλογὶ ἐπίφορος ἐς αὐτήν. Καὶ οἱ μὲν παυσάμενοι τῆς μάχης ὡς ἑκάτεροι ἡσυχάσαντες τὴν νύκτα ἐν φυλακῇ ἦσαν· καὶ ἡ Κορινθία ναῦς  τοῦ δήμου κεκρατηκότος ὑπεξανήγετο, καὶ τῶν ἐπικούρων οἱ πολλοὶ ἐς τὴν ἤπειρον λαθόντες διεκομίσθησαν.  ...Στα Γερμανικά:

Und als ein Tag vorbeigegangen war, wird wieder ein Kampf und gewinnen die staatlichen wegen ihrer hohen Stelle und die Frauen haben sich aktiv beteiligt und geholfen, haben von ihren Häusern mit Wagemut Dachziegel hingeschmießen, trotz ihrer Frauennatur. Und als sie spät am Abend nachgegeben haben, voller Angst von den oligarischen das die demokratischen mit den ersten Sturmangriff angreifen,die Admiralität erobern und die gleichen töten, stellten sie Feuer in den Häuser die um sich herum von den Kauf standen und in Wohnsitzen, damit es keinen weitergebenden Weg gibt, ohne weder ihre Häuser noch die fremden Häuser damit zu rechnen, so dass viele Abhandlungen von Händlern anbrannten und die Stadt war in Gefahr völliger Zerstörung, wenn der Wind das Feuer mit Richtung der Stadt hängte. Und als sie den Kampf aufhörten, da die zwei Lager entfernt von Kampfakt waren, standen sie in Alarmbereitschaft und da die demokratischen gewonnen hatten und das korinthische Schiff mit Verbeugung in das offene Meer veröffnete und die meisten von den Sölder entkammen, sind gegenüber im Festland langgegangen.  

Αθανασία Ρούμογλου


Nach einer eintägigen Pause, begann wieder der Kampf, es gewannen die "Demokraten",  denn sie hatten die günstigere Stellung, sie waren an der Übermacht und auch dank der Frauen, die energisch mithalfen,  in dem sie tapfer versuchten von den Häusern aus mit Dachziegeln zu werfen. Sie ertrugen die lauten Geräusche, trotz ihres  weiblichen Gemüts. Es war spät am Nachmittag als es zum Rückzug kam, weil die Monarchieanhänger befürchten mussten, dass die Demokraten bei ihrem nächsten Agriff gewinnen würden.

Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος


...Στα Αγγλικά:


And after they stopped the fight, the two camps abstained form acts of war and at night was on guard. The Korinthian ship, when democrats had won the battle, they oppened with precautions out to the sea and most of mercenaries undetected transported to the shore.

Ραφαήλ Μπουτζίκας ...Στα Τουρκικά:


Savaş bittikten sonra iki ordu da bütün gece tetikte kaldılar. Korent gemisi, demokratlar kazandıktan sonra denize açıldı ve çoğu ücretli asker gizli bir sekilde şehrin iç bölgelerine götürüldüler.

Εσμά ΧασάνΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου